Bakgrunn for prosjektet:

Siden vi kjøpte Calmeyers gate 8 i 2004 har det vært fullt av liv. Rabita har alltid vært mye mer enn bare en moské. Vi arrangerer aktiviteter for alle i alle aldre, for barn, unge, eldre, jenter og gutter, damer og menn. Vi holder ungdomsleirer og familieleirer, fotballturneringer, undervisning og kurs om ulike temaer, tilbyr veiledningstimer og en samtalepartner for dem som ønsker det.

Dette er i tillegg til de fem daglige bønnene og religionsundervisning på flere nivå. Vi har en fredagsgruppe for nye muslimer og våre veivisere tar ofte imot besøk fra skoleklasser som ønsker å vite mer – fra barnehager til universitetsstudenter.

Dagens bygg gjenspeiler ikke hvem vi ønsker å være og dekker ikke dagens behov.

Vi har engasjert en arkitekt for å designe en ny moské for oss, basert på en lang ønskeliste fra Rabitas medlemmer. Hans design er inspirert av blant annet Alhambra i Spania og andre store moskeer, i kombinasjon med norsk arkitektur og kultur. Det nye bygget vil romme mye mer enn det vi har nå og det vil bli en gave til Oslo by. Med sitt stilrene design vil vårt nye kulturhus bidra til å løfte Calmeyers gate og bygge videre på gatens religiøse og kulturelle tradisjoner.

Donasjonsmåter

IBAN: NO421503.35.60386
SIC/SWIFT: DNBANOKK
Konto: 1503.35.60386
Det lslamske Forbundet Rabita

Doner via Bankoverføring

RABITA DONASJONSSTATISTIKK

NOK 1.327.750

Forrige uke
donasjoner

NOK 2.077.750

Forrige måned donasjoner

NOK 7.447.750

Totale
donasjoner

NOK 100.000.000

Mål

NOK -92.552.250

Ett mål

Prosjektgalleri

Mer…

Open chat
Powered by Rabita.no
Hello 👋 Can we help you?